Όλες τις εποχές "παίζουμε" Διαλογιστικά Παιχνίδια κάνουμε Meditation στο Azima Place Ενεργοποιούμε Σώμα και Ψυχή "Ανοιγόμαστε στη Χαρά Απελευθερώνουμε την Κατάθλιψη"...!!! Με τους διαλογισμούς αυξάνουμε το αγαπητικό δυναμικό, την συμπόνια, και την φαιά ουσία! Νιώστε και δείτε πώς ο διαλογισμός μπορεί να αναδιαμορφώσει το μυαλό μας!

Ραντεβού Συνεδρίες θεραπείες στο Azima New Age Place & Store επικοινωνήστε στο 213 0264144