Μοναδικά και Σπάνια "Έργα Τέχνης" που η ίδια η "Δημιουργός" Φύση Φιλοτέχνησε... μετά από εκατομμύρια χρόνια διεργασιών στο εσωτερικό της Γης...! ...και Ναι επί της παρούσης Ο Δημιουργός είναι γένος θηλυκού ...και είναι η Ίδια η Μητέρα Φύση!
Όπως καταλαβαίνετε δεύτερο ίδιο ολόιδιο ...απλά δεν υπάρχει!!!