Σφαίρα...! Σύμβολο της ολότητας! Ήδη στην εποχή των προσωκρατικών φιλοσόφων η σφαίρα ισοδυναμούσε με το άπειρο. Αποτελεί αλληγορία του κόσμου. Την ψυχή του κόσμου! Η ιδέα της σφαιρικότητας περικλείει την έννοια της προστασίας και της ευτυχίας. Η έλλειψη γωνιών, προεξοχών, αντιστοιχεί αναλογικά με την έλλειψη δυσχερειών, εμποδίων και αντιξοοτήτων. Η σφαίρα εκπέμπει ενέργεια εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις. Σαν ένα παράθυρο προς το παρελθόν ή προς το μέλλον, μετακινεί την ενέργεια μέσα στο χρόνο και δίνει μια ιδέα για το τι μέλλει γενέσθαι ή για το τι έχει ήδη γίνει, μια πρακτική που λέγεται κρυσταλλοσκόπηση.

Τα πάντα για τις ιδιότητες και τον συμβολισμό σχετικά με τις σφαίρες θα τα βρείτε εδώ...