Πυραμίδες...! Σύμβολο της γης στη μητρική της μορφή. Η πυραμίδα αποτελεί σύνθεση διαφορετικών σχημάτων, το καθένα με τη δική του σημασία. Η βάση είναι τετράγωνη και αντιπροσωπεύει τη γη. Η κορυφή είναι σημείο εκκίνησης και κατάληξης όλων των πραγμάτων, το μυστικό "κέντρο" και αυτό που ενώνει την κορυφή με τη βάση είναι οι προσόψεις σε σχήμα τριγώνου, σύμβολα της φωτιάς, της θείας αποκάλυψης και του τριγώνου της Δημιουργίας! Σύμβολο απόλυτης προστασίας! Φέρνουν περισσότερο φως! Ανοίγουν την εσωτερική διόραση!

Τα πάντα για τις ιδιότητες και τον συμβολισμό σχετικά με τις πυραμίδες θα τα βρείτε εδώ...