Υγείας και κάθαρσης είναι οι κρύσταλλοι εκείνοι, που λόγο της χημικής σύστασης, του φυσικού σχήματος, ή ακόμα και της κοπής/λείανσης τους λειτουργούν "καθαρίζοντας, επανασυντονίζοντας" τόσο εμάς όσο και τον χώρο μας χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να κάνουμε κάτι εμείς για αυτό! Σαφώς η ενεργοποίηση μιας ξεκάθαρης πρόθεσης από εμάς των λίθων αυτών ενδυναμώνει κατά πολύ την δυναμική τους! Μπορούν να τοποθετηθούν και στο χώρο της εργασίας μας!