Οι Πομάδες είναι αναζωογονητικές, επιβεβαιωτικές και προστατευτικές. Η Δράση τους ευθυγραμμίζεται με την Πρόθεση
ότι καθώς προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε και τους άλλους! Το να επιβεβαιώνουμε και να ενεργοποιούμε εκ νέου
το ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο είναι ένα βήμα για να δυναμώσουμε το πεδίο φωτός που περιβάλλει το φυσικό μας σώμα.
Αυτή η πρόθεση μεταφέρεται και στα άλλα μέρη του Aura - Soma.

Κάθε Πομάδα δημιουργείται από όλα  τα 49 βότανα (επτά ομάδες των επτά) μέσα σε μια βάση Αιθανόλης.

Οι πομάδες λειτουργούν μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που περιβάλλει το φυσικό σώμα ( σε έκταση 3-5 εκ. από το σώμα). Κάθε πομάδα βοηθάει να εισάγουμε τις αντιπροσωπευτικές ενέργειες του χρώματος της και να βιώσουμε τα θετικά του μηνύματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θεραπευτικό σύστημα και την διαδικασία συνεδρίας Εδώ...