Οι 15 Πεμπτουσίες αφυπνίζουν... ενεργοποιούν...  τον καλύτερο εαυτό μας.
Μας βοηθούν να επικεντρωθούμε στα χαρίσματα, στα ταλέντα μας και το Αστέρι που Είμαστε και
να συντονιστούμε με την εσωτερική ομορφιά μας... την εσωτερική μας Αλήθεια.
Οι Πεμπτουσίες είναι οι πιο λεπτοφυείς ουσίες στο σύστημα Aura-Soma και δουλεύουν έως και το Αστρικό μας Σώμα.

Οι Πεμπτουσίες από τον Ελ Μορύα έως και την Παλλάδα Αθηνά αποδίδονται σε Ανεληφθέντες Δασκάλους. Οι Πεμπτουσίες από τον Ωρίωνα & Αγγελική έως και τον Μάχα Τσοχάν αποδίδονται σε Κοσμικά Όντα Μάστερ ενώ η Πεμπτουσία Τζβαλ Κουλ αποδίδεται στον ομόνυμο Ανεληφθέντα Δάσκαλο.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θεραπευτικό σύστημα και την διαδικασία συνεδρίας Εδώ...